Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Όνομα Τύπος Sort ascending Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων Επιλογής
Απεικόνιση Γραφημάτων Επιλογής
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής Επιλογής
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιλογής
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Επιλογής
Θεωρία Ουρών Αναμονής Επιλογής
Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Θεωρία Πληροφορίας Επιλογής
Κρυπτογραφία Επιλογής
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής
Πιθανοτικές Μέθοδοι Επιλογής
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Τροπική Λογική Επιλογής
Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Επιλογής
Υπολογιστική Άλγεβρα Επιλογής
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής
Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία Επιλογής
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής

Σεμιναριακά Μαθήματα