Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Κυρτά σύνολα, πολύεδρα, κώνοι. Θεώρημα Minkowski-Weyl. Λήμματα Farkas, δυϊκότητα. Όψεις και έδρες πολυέδρων. Διάσταση.  Ελαχιστικές αναπαραστάσεις. Total unimodularity. Ολική Δυϊκή Ακεραιότητα. Tα πολύτοπα των ταιριασμάτων και των συνδετικών δένδρων. Εκτεταμένες Διατυπώσεις.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού 2022-2023 Χειμερινό Σταύρος Κολλιόπουλος
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού 2020-2021 Χειμερινό Σταύρος Κολλιόπουλος
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού 2016-2017 Χειμερινό Σταύρος Κολλιόπουλος