Δομική Πολυπλοκότητα

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Διαδραστικές αποδείξεις. Πιθανοτικά ελέγξιμες συναρτήσεις. Το θεώρημα PCP. Το θεώρημα του Razborov. Πολυπλοκότητα προβλημάτων μέτρησης. Τα θεωρήματα των Valliant και Toda. Προσεγγιστική μέτρηση. Μέτρο και διάσταση σε κλάσεις πολυπλοκότητας. Ψευδοτυχαιότητα. Γραφήματα εξαπλωτές. Μονόδρομες συναρτήσεις. Αποτυχαιοποίηση (ομοιόμορφη και μη). Πολυπλοκότητα και υπολογισμός σε πραγματικούς αριθμούς, πολυπλοκότητα αποδείξεων, επικοινωνιακή πολυπλοκότητα, παραμετρική πολυπλοκότητα, πολυπλοκότητα μέσου όρου.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Δομική Πολυπλοκότητα 2023-2024 Χειμερινό Aριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Δομική Πολυπλοκότητα 2022-2023 Χειμερινό Aριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Δομική Πολυπλοκότητα 2021-2022 Χειμερινό Aριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος