Θεωρία Γραφημάτων

Τύπος
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ομάδα
Γ
Περιγραφή μαθήματος

Ισομορφισμοί, αυτομορφισμοί, ομάδες αυτομορφισμών. Μετασχηματισμοί και σχέσεις σε γραφήματα. Βαθμοί, πυκνότητα, ελαχιστομέγιστο θεώρημα εκφυλισμού. Μονοπάτια, κύκλοι, διάμετρος, ακτίνα, κέντρο, απόκεντρο, περιφέρεια, περίμετρος. Συνεκτικότητα, δισυνεκτικά γραφήματα, το Θεώρημα του Menger, Το Θεώρημα του Tutte για την 3-συνεκτικότητα. Δάση και δέντρα, δεντροπαράγοντες. Επίπεδα γραφήματα, τοπολογικός ισομορφισμός, δυικά γραφήματα, πυκνότητα και επιπεδότητα, Το θεώρημα του Kuratowski. Χρωματισμοί γραφημάτων, Χρωματικότητα και εκφυλισμός, Το θεώρημα του Heawood, Το θεώρημα του Erdős για την περιφέρεια και τον χρωματικό αριθμό. Η εικασία του Hadwiger. Κλίκες, ανεξάρτητα σύνολα, Αριθμοί Ramsey. Καλύμματα, ταιριάσματα, Τέλεια γραφήματα. Το θεώρημα του Lovasz για τα τέλεια γραφήματα, Το θεώρημα του Dilworth. Μονοπάτια Euler και Hamilton. Η πιθανοτική τεχνική, τυχαία γραφήματα. Ακραία γραφοθεωρία, τοπολογική θεωρία γραφημάτων. Η θεωρία των ελασσόνων γραφημάτων.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Θεωρία Γραφημάτων 2023-2024 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Θεωρία Γραφημάτων 2022-2023 Εαρινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Θεωρία Γραφημάτων 2021-2022 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου, Δημήτριος Μ. Θηλυκός
Θεωρία Γραφημάτων 2020-2021 Εαρινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Θεωρία Γραφημάτων 2019-2020 Χειμερινό Δημήτριος Μ. Θηλυκός
Θεωρία Γραφημάτων 2018-2019 Εαρινό Αρχοντία Γιαννοπούλου
Θεωρία Γραφημάτων 2017-2018 Χειμερινό Δημήτριος Μ. Θηλυκός
Θεωρία Γραφημάτων 2016-2017 Χειμερινό Σταύρος Κολλιόπουλος