Θεωρία Πληροφορίας

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Μέτρα πληροφορίας. Εντροπία διακριτών πηγών. Κυρτότητα. Μονότονες και συνεχεία ιδιότητες. Αμοιβαία πληροφορία. Απόσταση KL. Πίνακες Toeplitz και το θεώρημα του Szego.  Χωρητικότητα διαύλου. Δίαυλοι Gauss. Συμπίεση πληροφορίας. Θεωρήματα Shannon-McMillan και Birkhoff-Khintchine. Θεωρία κωδικοποίησης. Κώδικες Shannon. Κώδικες Hufman. Κωδικοποίηση Lempel-Ziv.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Θεωρία Πληροφορίας 2023-2024 Εαρινό Δημήτρης Αχλιόπτας, Άρης Μουστάκας
Θεωρία Πληροφορίας 2022-2023 Εαρινό Δημήτρης Αχλιόπτας, Άρης Μουστάκας