Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Προσομοίωση, σφάλματα, αριθμητική υπολογιστών. Ιεραρχίες μνήμης, οι πυρήνες BLAS. Αλγόριθμοι εφαρμοσμένης γραμμικής άλγεβρας, LAPACK. Μέθοδοι Monte Carlo. Προβλήματα αρχικών τιμών και συνοριακά προβλήματα για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Μη-γραμμικές εξισώσεις πολλών μεταβλητών. Υπολογισμοί με αραιούς πίνακες και εφαρμογές σε μερικές διαφορικές εξισώσεις και σε επίλυση γραμμικών συστημάτων. Επαναληπτικές μέθοδοι Krylov, πολυπλεγματικές μέθοδοι.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία 2017-2018 Εαρινό Μιχάλης Δρακόπουλος