Ειδικά Θέματα Λογικής

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα διδάσκονται σύγχρονα θέματα λογικής που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος.

Ομάδα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων 2023-2024 Χειμερινό Νικόλαος Ρήγας
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 2023-2024 Εαρινό Βασίλης Γρηγοριάδης
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 2023-2024 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος, Πέτρος Ποτίκας
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 2022-2023 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος, Πέτρος Ποτίκας
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 2022-2023 Εαρινό Βασίλης Γρηγοριάδης
Ειδικά Θέματα Λογικής: Λογική και Πληροφορική: λ-λογισμός, Ισομορφισμός Curry-Howard 2022-2023 Εαρινό Γεώργιος Κολέτσος
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 2021-2022 Εαρινό Βασίλης Γρηγοριάδης
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων του Martin-Löf 2020-2021 Χειμερινό Νικόλαος Ρήγας
Ειδικά Θέματα Λογικής: Δυναμική Επιστημική Λογική 2020-2021 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος, Ιωάννης Κοκκίνης, Πέτρος Ποτίκας
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 2020-2021 Εαρινό Βασίλης Γρηγοριάδης
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 2019-2020 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος, Ιωάννης Κοκκίνης, Πέτρος Ποτίκας
Ειδικά Θέματα Λογικής 2017-2018 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος
Ειδικά Θέματα Λογικής 2016-2017 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος