Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα διδάσκονται σύγχρονα θέματα διακριτών μαθηματικών που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας 2020-2021 Εαρινό Αριστείδης Παγουρτζής, Νικόλαος Λεονάρδος, Παναγιώτης Γροντάς