Κρυπτογραφία

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Μελέτη σύγχρονων κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων με έμφαση στην τεκμηρίωση ιδιοτήτων ασφάλειας. Η ύλη περιλαμβάνει σχήματα δέσμευσης, coin flipping, ανταλλαγή κλειδιού Diffie-Hellman, ψηφιακές υπογραφές, μηδενική γνώση, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού (RSA, ElGamal), secret sharing, κρυπτονομίσματα.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Κρυπτογραφία 2023-2024 Χειμερινό Αριστείδης Παγουρτζής, Πέτρος Ποτίκας, Νικόλαος Λεονάρδος, Παναγιώτης Γροντάς
Κρυπτογραφία 2022-2023 Χειμερινό Αριστείδης Παγουρτζής, Παναγιώτης Γροντάς, Στάθης Ζάχος
Κρυπτογραφία 2021-2022 Χειμερινό Αριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Κρυπτογραφία 2020-2021 Χειμερινό Αριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Κρυπτογραφία 2019-2020 Εαρινό Άγγελος Κιαγιάς
Κρυπτογραφία 2017-2018 Χειμερινό Νικόλαος Λεονάρδος
Κρυπτογραφία 2016-2017 Χειμερινό Νικόλαος Λεονάρδος