Επιχειρησιακή Έρευνα

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Μέθοδος Simplex – Δυϊκότητα. Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμ- ματισμό, Μοντελοποιήσεις. Εισαγωγή στο μη-Γραμμικό Προγραμματισμό. Συνθήκες βελτιστοποίησης. Εφαρμο- γές: Προβλήματα βελτιστοποίησης σε δίκτυα, θεωρία ελέγχου αποθεμάτων

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Επιχειρησιακή Έρευνα 2023-2024 Εαρινό Απόστολος Μπουρνέτας
Επιχειρησιακή Έρευνα 2019-2020 Χειμερινό Απόστολος Μπουρνέτας