Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα διδάσκονται σύγχρονα θέματα αλγορίθμων που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση 2023-2024 Εαρινό Δημήτριος Φωτάκης, Κωνσταντίνος Χρυσαφίνος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι 2023-2024 Εαρινό Βασίλειος Νάκος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 2023-2024 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση 2022-2023 Εαρινό Δημήτριος Φωτάκης, Κωνσταντίνος Χρυσαφίνος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Μάθησης 2022-2023 Εαρινό Χρήστος Τζάμος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 2022-2023 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προσομοίωση 2022-2023 Εαρινό Απόστολος Μπουρνέτας
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα 2021-2022 Χειμερινό Aριστείδης Παγουρτζής, Βασίλειος Νάκος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μηχανική Μάθηση 2021-2022 Χειμερινό Απόστολος Μπουρνέτας
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μετρητική Πολυπλοκότητα 2021-2022 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Ευστάθιος Ζάχος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 2021-2022 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Θεωρία Στατιστικών Αλγορίθμων 2021-2022 Εαρινό Σάμης Τρέβεζας
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση 2021-2022 Εαρινό Δημήτριος Φωτάκης, Κωνσταντίνος Χρυσαφίνος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα 2020-2021 Χειμερινό Aριστείδης Παγουρτζής, Βασίλειος Νάκος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 2020-2021 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου, Βασίλειος Νάκος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι 2019-2020 Χειμερινό Δημήτριος Φωτάκης, Aριστείδης Παγουρτζής, Βασίλειος Νάκος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μη Γραμμικός Προγραμματισμός 2019-2020 Χειμερινό Αντώνιος Οικονόμου
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2019-2020 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου, Δημήτριος Φωτάκης
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2018-2019 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Δημήτριος Φωτάκης, Στάθης Ζάχος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2017-2018 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Ευστάθιος Ζάχος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2016-2017 Εαρινό Aριστείδης Παγουρτζής, Ευστάθιος Ζάχος