Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό 2023-2024

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων Επιλογής
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Κρυπτογραφία Επιλογής
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
  9:00-11:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
  9:00-13:00 Θεωρία Παιγνίων Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Γραφημάτων Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (Σάμης Τρέβεζας) Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:15-17:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
17:00-20:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
18:00-20:00 Θεωρία Συνόλων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
  9:00-11:00 Θεωρία Αναδρομής Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
10:45-12:30 Στοχαστικές Διαδικασίες (Μιχαήλ Λουλάκης) 003, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
11:00-13:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:15-18:00 Κρυπτογραφία 007, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Τετάρτη
11:00-13:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (Σάμης Τρέβεζας) Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
18:00-20:00 Θεωρία Συνόλων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πέμπτη
11:00-13:00 Θεωρία Αναδρομής Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
17:15-19:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Παρασκευή
10:00-12:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
12:00-14:00 Θεωρία Γραφημάτων Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
12:45-14:30 Στοχαστικές Διαδικασίες (Μιχαήλ Λουλάκης) 003, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
14:00-16:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
18:15-20:00 Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)