Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2019-2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
14:00-18:00 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Γ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
11:00-13:00 Πιθανοτικές Μέθοδοι Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
11:00-15:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
15:00-18:00 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
Τετάρτη
09:00-11:00 Θεωρία Συνόλων Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-19:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 009, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Πέμπτη
09:00-11:00 Θεωρία Συνόλων Α31, μήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
09:00-11:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Γ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
12:00-14:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Α32, μήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
14:00-16:00 Πιθανοτικές Μέθοδοι Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
17:00-20:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 005, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Παρασκευή
09:30-13:30 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
11:00-13:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Γ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
12:00-15:00 Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-16:00 Κρυπτογραφία Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ