Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2023-2024

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι Επιλογής
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιλογής
Θεωρία Ουρών Αναμονής Επιλογής
Θεωρία Πληροφορίας Επιλογής
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
  9:00-11:00 Θεωρία Ουρών Αναμονής Α12, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
10:45-12:30 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 106, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
11:00-13:00 Επιχειρησιακή Έρευνα Α12, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:15-15:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα  
17:00-19:00 Λογική Διαδικτυακά
Τρίτη
15:00-17:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Διαδικτυακά
18:00-20:00 Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Διαδικτυακά
Τετάρτη
10:45-14:30 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Διαδικτυακά
10:45-14:30 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 107, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
11:00-13:00 Επιχειρησιακή Έρευνα Α12, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι Γ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Διαδικτυακά
Πέμπτη
11:00-13:00 Θεωρία Ουρών Αναμονής Α12, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
16:00-20:00 Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
17:00-19:00 Λογική Διαδικτυακά
Παρασκευή
11:45-14:30 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
13:00-17:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Διαδικτυακά
14:45-17:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα  
15:00-18:00 Υπολογιστική Γεωμετρία Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
18:00-20:00 Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Διαδικτυακά