Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό 2021-2022 (Προσωρινή λίστα μαθημάτων)

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μηχανική Μάθηση Επιλογής
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Κρυπτογραφία Επιλογής
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
11:00-13:00 Θεωρία Αναδρομής A11, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Γραφημάτων B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ / Αμφιθέατρο 22, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μηχανική Μάθηση Α32, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ / Διαδικτυακά
15:00-17:00 Αλγόριθμοι Αμφιθέατρο 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (νέα κτίρια) / Διαδικτυακά
17:00-20:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (παλιά κτίρια) / Διαδικτυακά
Τρίτη
  9:00-11:00 Θεωρία Γραφημάτων B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ / Αμφιθέατρο 22, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Z, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
12:00-14:00 Κρυπτογραφία 012, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (νέα κτίρια) / Διαδικτυακά
13:00-15:00 Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ / Διαδικτυακά
16:00-19:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (παλιά κτίρια) / Διαδικτυακά
Τετάρτη
11:00-13:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μηχανική Μάθηση A32, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ / Διαδικτυακά
15:00-17:00 Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
Πέμπτη
11:00-13:00 Θεωρία Αναδρομής A11, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (παλιά κτίρια) / Διαδικτυακά
17:00-20:00 Αλγόριθμοι Αμφιθέατρο 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (νέα κτίρια) / Διαδικτυακά
Παρασκευή
13:00-17:00 Στοχαστικές Διαδικασίες 005, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (νέα κτίρια) / Webex
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ / Διαδικτυακά
18:00-20:00 Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (παλιά κτίρια) / Διαδικτυακά