Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρίτη
  9:00-11:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Εξ αποστάσεως
11:00-13:00 Θεωρία Γραφημάτων Εξ αποστάσεως
11:00-13:00 Θεωρία Συνόλων Εξ αποστάσεως
15:00-18:00 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Εξ αποστάσεως
19:00-21:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Δυναμική Επιστημική Λογική Εξ αποστάσεως