Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό 2022-2023

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Απεικόνιση Γραφημάτων Επιλογής
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Επιλογής
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Κρυπτογραφία Επιλογής
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
  9:00-11:00 Συνδυαστική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτήριο)
15:00-17:00 Απεικόνιση Γραφημάτων 2, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
17:00-20:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτήριο)
18:00-20:00 Θεωρία Συνόλων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
11:00-13:00 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-16:00 Κρυπτογραφία 007, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτήριο)
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
17:00-18:00 Απεικόνιση Γραφημάτων 2, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
Τετάρτη
  9:00-11:00 Συνδυαστική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Z, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
18:00-20:00 Θεωρία Συνόλων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πέμπτη
  9:00-13:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
 13:00-15:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Δομική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτήριο)
17:00-19:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτήριο)
19:00-20:00 Αλγόριθμοι 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτήριο)
Παρασκευή
11:00-15:00 Θεωρία Αναδρομής Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
18:00-20:00 Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτήριο)