Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2018-2019

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
11:00-13:00 Θεωρία Γραφημάτων Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
10:00-14:00 Τροπική Λογική 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
13:00- Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Λογική Γ32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τετάρτη
15:00-17:00 Λογική Γ32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
16:00-20:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 009, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Πέμπτη
11:00-13:00 Θεωρία Γραφημάτων Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
12:00-14:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Γ33, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
17:00-21:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 007, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Παρασκευή
10:00-14:30 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)