Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό 2022-2023

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Μάθησης Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προσομοίωση Επιλογής
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Λογική και Πληροφορική: λ-λογισμός, Ισομορφισμός Curry-Howard Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Θεωρία Πληροφορίας Επιλογής
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
  9:00-11:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προσομοίωση Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
10:45-12:30 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 106, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
13:00-15:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 1.131, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
17:00-19:00 Λογική Εξ αποστάσεως
Τρίτη
10:00-12:00 Θεωρία Γραφημάτων ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
10:45-12:30 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων 106, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
13:00-15:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Μάθησης Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:15-15:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Λογική και Πληροφορική: λ-λογισμός, Ισομορφισμός Curry-Howard 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
15:15-19:00 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων  
Τετάρτη
   8:30-12:30 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων 002, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
13:00-15:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Μάθησης Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:15-15:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Λογική και Πληροφορική: λ-λογισμός, Ισομορφισμός Curry-Howard 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
15:00-18:00 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-19:00 Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα 009, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
Πέμπτη
 10:00-12:00 Θεωρία Γραφημάτων Ε, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
 10:00-13:00 Θεωρία Πληροφορίας Αίθουσα Χόνδρου, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
 11:00-13:00 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προσομοίωση Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
 12:00-14:00 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
 16:00-20:00 Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
 18:00-20:00 Λογική Εξ αποστάσεως
Παρασκευή
11:45-15:30 Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
12:45-16:30 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση  
17:15-19:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)