Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό 2018-2019

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Υπολογιστική Άλγεβρα Επιλογής
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
15:15-17:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέα κτίρια)
17:00-20:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
18:00-21:00 Θεωρία Συνόλων * Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τρίτη
09:00-11:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Υπολογιστική Άλγεβρα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
17:45-19:30 Υπολογιστική Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
18:00-21:00 Θεωρία Συνόλων * Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τετάρτη
15:00-17:00 Θεωρία Αναδρομής Γ41, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
17:30-20:30 Θεωρία Συνόλων * Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πέμπτη
09:00-11:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-14:00 Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 1.1.25, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
15:00-17:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
17:15-19:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 4, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέα κτίρια)
19:00-20:00 Αλγόριθμοι 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
Παρασκευή
09:00-11:00 Θεωρία Αναδρομής Γ41, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
12:00-14:00 Υπολογιστική Άλγεβρα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
16:15-18:00 Υπολογιστική Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)

* Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.