Υπολογιστική Άλγεβρα

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Πολυώνυμα πολλών μεταβλητών: Ιδεώδη, ποικιλότητες (varieties), βάσεις Groebner, αλγόριθμος Buchberger. Μελέτη συστημάτων, καταμέτρηση ριζών (φράγμα Bezout, Μικτός όγκος), επίλυση με μεθόδους γραμμικής άλγεβρας. Απαλοίφουσα (resultant). Κλασική και αραιή απαλοίφουσα. Κατασκευή πινάκων απαλοίφουσας (Sylvester, Macaulay, αραιής απαλοίφουσας). Εφαρμογές: Kινηματική των ρομπότ και γράφοι αποστάσεων. Γεωμετρική σχεδίαση. Υπολογιστική θεωρία Παιγνίων.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Υπολογιστική Άλγεβρα 2019-2020 Χειμερινό Άννα Καρασούλου, Χρήστος Κοναξής
Υπολογιστική Άλγεβρα 2018-2019 Χειμερινό Χρήστος Κοναξής
Υπολογιστική Άλγεβρα 2016-2017 Χειμερινό Ιωάννης Εμίρης, Χρήστος Κοναξής