Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει σε γεωμετρικούς πιθανοκρατικούς, προσεγγιστικούς, και ευριστικούς αλγορίθμους σε υψηλή διάσταση που αντιμετωπίζουν την «κατάρα της διάστασης» (curse of dimensionality). Δειγματοληψία μέσω τυχαίων περιπάτων σε κυρτές και μη-κυρτές περιοχές. Υπολογισμός όγκου κυρτού σώματος. Αναπαράσταση γεωμετρικών αντικειμένων Δομές γεωμετρικών δεδομένων σε γενική διάσταση, αναζήτηση περιοχής, εύρεση πλησιέστερου γείτονα με δενδρικές δομές, πιθανοκρατικούς πίνακες κατακερματισμού, και τυχαιοκρατική εμβύθιση δεδομένων. Εξόρυξη δεδομένων και αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering). Εφαρμογές στη βιοπληροφορική και την επεξεργασία εικόνας.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων 2020-2021 Χειμερινό Ιωάννης Z. Εμίρης, Μιχαήλ Βαζιργιάννης
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων 2019-2020 Χειμερινό Ιωάννης Z. Εμίρης, Ιωάννης Χαμόδρακας
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων 2018-2019 Εαρινό Ιωάννης Z. Εμίρης