Απεικόνιση Γραφημάτων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Απεικόνιση γραφημάτων και εφαρμογές. Απεικόνιση επιπέδων γραφημάτων. Απεικόνιση δένδρων και Series-Parallel γραφημάτων. Απεικόνιση βασιζόμενη σε νόμους της φυσικής. Ιεραρχική απεικόνιση γραφημάτων. Ορθογώνια απεικόνιση γραφημάτων. Τρισδιάστατη απεικόνιση γραφημάτων. Δυναμική απεικόνιση γραφημάτων. Πακέτα λογισμικού.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Απεικόνιση Γραφημάτων 2022-2023 Χειμερινό Αντώνιος Συμβώνης, Χρυσάνθη Ραυτόπουλου
Απεικόνιση Γραφημάτων 2020-2021 Χειμερινό Αντώνιος Συμβώνης
Απεικόνιση Γραφημάτων 2016-2017 Χειμερινό Αντώνιος Συμβώνης