Αλγόριθμοι

Τύπος
Υποχρεωτικό
Περιγραφή μαθήματος

Τεχνικές για ασυμπτωτική εκτίμηση υπολογιστικής πολυπλοκότητας, κριτήρια για επιλογή αλγορίθμων, πολυωνυμικοί αλγόριθμοι. Ουρές προτεραιότητας, σωροί, διαχείριση ξένων συνόλων, union-find. Επεξεργασία δεδομένων (ταξινόμηση, επιλογή, αναζήτηση). Μέθοδοι σχεδιασμού αποδοτικών αλγορίθμων: «διαίρει και βασίλευε», άπληστοι αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός. Εφαρμογές σε προβλήματα γραφημάτων: αναζήτηση κατά βάθος, αναζήτηση κατά πλάτος, ελάχιστο συνδετικό δένδρο, συντομότερα μονοπάτια, μέγιστη ροή και ελάχιστη τομή. Πιθανοτικοί και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα. Κλάσεις υπολογιστικής πολυπλοκότητας και αναγωγές. Οι κλάσεις P και NP, NP-πλήρη προβλήματα. Κλάσεις χωρικής πολυπλοκότητας. Μαντεία και ιεραρχίες.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Αλγόριθμοι 2023-2024 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Αριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου, Στάθης Ζάχος, Θανάσης Λιανέας
Αλγόριθμοι 2022-2023 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Αριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου, Στάθης Ζάχος, Θανάσης Λιανέας
Αλγόριθμοι 2021-2022 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Στάθης Ζάχος
Αλγόριθμοι 2020-2021 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Στάθης Ζάχος, Θανάσης Λιανέας
Αλγόριθμοι 2019-2020 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Στάθης Ζάχος
Αλγόριθμοι 2018-2019 Χειμερινό Δημήτρης Φωτάκης, Στάθης Ζάχος
Αλγόριθμοι 2017-2018 Χειμερινό Στάθης Ζάχος, Αριστείδης Παγουρτζής
Αλγόριθμοι 2016-2017 Χειμερινό Στάθης Ζάχος, Δημήτριος Φωτάκης