Λογική

Τύπος
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ομάδα
Β
Περιγραφή μαθήματος

Σύντομη ανασκόπηση Προτασιακής Λογικής. Πρωτοτάξια Λογική. Αλήθεια και μοντέλα. Τυπικές αποδείξεις (συναγωγές). Θεώρημα αξιοπιστίας και πληρότητας. Ερμηνείες (στοιχειώδης θεωρία μοντέλων). Μη συμβατική ανάλυση. Μη-διαγνωσιμότητα και μη πληρότητα. Αναδρομικές συναρτήσεις. Αριθμητικοποίηση σύνταξης. Θεωρία αριθμών. Πρώτο και δεύτερο θεώρημα μη πληρότητας.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Λογική 2023-2024 Εαρινό Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας
Λογική 2022-2023 Εαρινό Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας
Λογική 2021-2022 Εαρινό Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας
Λογική 2020-2021 Χειμερινό Ελευθέριος Κυρούσης, Δημήτριος Μ. Θηλυκός
Λογική 2019-2020 Χειμερινό Ελευθέριος Κυρούσης, Δημήτριος Μ. Θηλυκός
Λογική 2018-2019 Εαρινό Δημήτρης Ζώρος
Λογική 2017-2018 Εαρινό Ελευθέριος Κυρούσης
Λογική 2016-2017 Εαρινό Ελευθέριος Κυρούσης