Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στην παραμετρική πολυπλοκότητα, ισοδυναμίες μέτρων πολυπλοκότητας. Αλγοριθμικές τεχνικές: φραγμένα δέντρα αναζήτησης, επαναληπτική συμπίεση, άπληστος εντοπισμός, αναδρομική κατανόηση, σημαντικοί διαχωριστές, κανόνες αναγωγής, η τεχνική της ασήμαντης κορυφής. Πιθανοτικές μέθοδοι, πυρηνοποίηση, πυρηνοποίηση  Turing. Δεντροπλάτος, το θεώρημα του Courcelle, δυναμικός προγραμματισμός, διδιαστατότητα, εναλλακτικές παράμετροι πλάτους, παραμετρικές αναγωγές, μετααλγοριθμικά θεωρήματα. Οι κλάσεις para-NP και XP, η W-ιεραρχία: FPT, W[1],W[2],...,W[SAT], W[P] και ορισμοί της μέσω κυκλωμάτων, λογικών τύπων και μοντέλων μηχανών Turing. Κάτω φράγματα και υπόθεση εκθετικού χρόνου, ισχυρή υπόθεση εκθετικού χρόνου, παραμετρική πολυπλοκότητα πολυωνυμικά επιλύσιμων προβλημάτων.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι 2023-2024 Εαρινό Γιάννος Σταμούλης
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι 2021-2022 Εαρινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι 2020-2021 Εαρινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου, Δημήτρης Ζώρος
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι 2019-2020 Εαρινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι 2017-2018 Εαρινό Δημήτρης Ζώρος