Θεωρία Παιγνίων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Βασικά στοιχεία θεωρίας: Θεώρημα Minimax, εξισω- τικές στρατηγικές, Θεώρημα Nash και Nikaido-Isoda. Μη πεπερασμένα παιχνίδια, συνεχή παιχνίδια πάνω σε συμπαγή σύνολα. (Στοχαστικά παιχνίδια 0-αθροίσματος. Δι-πινακοπαιχνίδια (αλγόριθμος Lemke-Howson). Εξελι- κτική ευστάθεια). Εφαρμογές στα οικονομικά (ολιγοπώ- λια, παιχνίδια αγοραπωλησιών). Μπεϋζιανά παιχνίδια. (Συσχετισμένη ισορροπία. Αρχή της αποκάλυψης. Επα- ναλαμβανόμενα παιχνίδια πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα.)

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Θεωρία Παιγνίων 2023-2024 Χειμερινό Παναγιώτης Μερτικόπουλος