Θεωρία Ουρών Αναμονής

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή, βασικές έννοιες και γενικά αποτελέσματα. Απλές Μαρκοβιανές ουρές (τύπου γέννησης-θανάτου). Μαρκοβιανές ουρές και η μέθοδος των φάσεων. Συμμε- τρικές ουρές. Ανοικτά και κλειστά δίκτυα Μαρκοβιανών ουρών (Δίκτυα Jackson, δίκτυα με γενικές διαδρομές). Δίκτυα σχεδόν αντιστρέψιμων ουρών. Οι M/G/1 και GI/M/1 ουρές και παραλλαγές και οι επεκτάσεις τους. Η GI/G/1 ουρά. Προσεγγιστικές μέθοδοι.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Θεωρία Ουρών Αναμονής 2023-2024 Εαρινό Αντώνιος Οικονόμου