Στοχαστικές Διαδικασίες

Τύπος
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ομάδα
Γ
Περιγραφή μαθήματος

Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου: Βασικοί ορισμοί. Υπολογισμοί για τις μεταβατικές κατανομές. Κατάταξη καταστάσεων και οριακή συμπεριφορά αδιαχώριστων αλυσίδων. Υπολογισμοί στάσιμων κατανομών. Αντιστρεψιμότητα Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές. Πιθανότητες και μέσοι χρόνοι απορρόφησης για διαχωρίσιμες Μαρκοβιανές αλυσίδες. Η στοχαστική διαδικασία Poisson: Υπολογισμοί και ιδιότητες. Μη-ομογενής και σύνθετη διαδικασία Poisson. Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου: Βασικοί ορισμοί. Υπολογισμοί για τις μεταβατικές κατανομές. Κατάταξη καταστάσεων και οριακή συμπεριφορά αδιαχώριστων αλυσίδων. Υπολογισμοί στάσιμων κατανομών. Αντιστρεψιμότητα Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές. Πιθανότητες και μέσοι χρόνοι απορρόφησης για διαχωρίσιμες Μαρκοβιανές αλυσίδες. Ανανεωτική Θεωρία: Εισαγωγή, στοιχειώδες ανανεωτικό θεώρημα, ανανεωτική συνάρτηση και ανανεωτική εξίσωση, βασικό ανανεωτικό θεώρημα. Υπολειπόμενος και παρελθών χρόνος ανανέωσης. Εφαρμογές. Martingales διακριτού χρόνου: Βασικές ιδιότητες. Θεώρημα επιλεκτικής στάσης. Σύγκλιση martingales. Εφαρμογές. Κλαδωτές διαδικασίες. Τυχαίοι περίπατοι.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Στοχαστικές Διαδικασίες 2023-2024 Χειμερινό Μιχαήλ Λουλάκης
Στοχαστικές Διαδικασίες 2022-2023 Χειμερινό Αθανασία Μάνου
Στοχαστικές Διαδικασίες 2021-2022 Χειμερινό Αλέξανδρος Σαπλαούρας
Στοχαστικές Διαδικασίες 2020-2021 Χειμερινό Μιχαήλ Λουλάκης
Στοχαστικές Διαδικασίες 2020-2021 Εαρινό Αθανασία Μάνου
Στοχαστικές Διαδικασίες 2019-2020 Χειμερινό Μιχαήλ Λουλάκης
Στοχαστικές Διαδικασίες 2019-2020 Εαρινό Αθανασία Μάνου
Στοχαστικές Διαδικασίες 2017-2018 Χειμερινό Δημήτριος Χελιώτης, Μιχαήλ Λουλάκης
Στοχαστικές Διαδικασίες 2016-2017 Χειμερινό Μιχαήλ Λουλάκης