Πιθανοτικές Μέθοδοι

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στην τυχαιότητα, Η πιθανοτική μέθοδος: η πρώτη ροπή, η μέθοδος της δεύτερης ροπής. Προβλήματα τοποθέτησης σφαιρών σε δοχεία. Φράγματα Chernoff. Το τοπικό λήμμα του Lovász, Martingales και εφαρμογές. Τυχαία γραφήματα. Οι ανισότητες Janson. Η ανισότητα του Azuma. Τυχαίοι περίπατοι. Αλυσίδες Markov. Τυχαίοι πίνακες, κατωφλικές συμπεριφορές, οριακά θεωρήματα.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Πιθανοτικές Μέθοδοι 2019-2020 Εαρινό Δημήτρης Αχλιόπτας