Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Τύπος
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ομάδα
Α
Περιγραφή μαθήματος

Ορισμός κλάσεων πολυπλοκότητας με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: α) Το υπολογιστικό μοντέλο (προγράμματα σε γλώσσα υψηλής βαθμίδος, μηχανές Turing κτλ.), β) Τον τρόπο υπολογισμού (ντετερμινιστικό, μη ντετερμινιστικό, πιθανοτικό κτλ.), γ) Τον περιορισμό των πόρων (πολυωνυμικός χρόνος, λογαριθμικός χώρος, σταθερός αριθμός επεξεργαστών, κτλ.). Μελέτη κλάσεων πολυπλοκότητας και των μεταξύ τους σχέσεων. Σχέσεις μεταξύ κλάσεων πολυπλοκότητας. Ιεραρχίες, αναγωγές και πληρότητα, ΝΡ - πλήρη προβλήματα, Co-NP και κλάσεις συναρτήσεων. Πιθανοτικοί υπολογισμοί και πολυπλοκότητα κυκλωμάτων, κρυπτογραφία, μονόδρομες συναρτήσεις. Πρωτόκολλα, προσεγγισιμότητα και μη προσεγγισιμότητα, P vs. NP. Ισομορφισμός, μαντεία, μονότονα κυκλώματα, παράλληλοι υπολογισμοί. Κλάσεις NC και RNC, λογαριθμικός χώρος, κλάση L. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Η πολυωνυμική ιεραρχία. Προβλήματα βελτιστοποίησης, μετρητικές κλάσεις, η κλάση #P. Πολυωνυμικός χώρος, PSPACE. Παίγνια και διαλογικά πρωτόκολλα, εκθετικός χρόνος κ.α..

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2023-2024 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2022-2023 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2021-2022 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2020-2021 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου, Αριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2019-2020 Χειμερινό Αρχοντία Χ. Γιαννοπούλου, Αριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2018-2019 Χειμερινό Αριστείδης Παγουρτζής, Στάθης Ζάχος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2018-2019 Εαρινό Δημήτρης Ζώρος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2017-2018 Χειμερινό Στάθης Ζάχος, Αριστείδης Παγουρτζής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 2016-2017 Χειμερινό Στάθης Ζάχος, Αριστείδης Παγουρτζής