Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Όνομα Τύπος Ομάδα Έτος Sort ascending Εξάμηνο
Κρυπτογραφία Επιλογής 2017-2018 Χειμερινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής 2017-2018 Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής 2017-2018 Χειμερινό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α 2017-2018 Εαρινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ 2017-2018 Χειμερινό
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α 2017-2018 Χειμερινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ 2017-2018 Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2017-2018 Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Λογικής Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2017-2018 Χειμερινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό 2017-2018 Χειμερινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α 2017-2018 Χειμερινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής 2017-2018 Εαρινό
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής 2017-2018 Χειμερινό
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ 2017-2018 Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2017-20178 Εαρινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2016-2017 Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ 2016-2017 Χειμερινό
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό 2016-2017 Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ 2016-2017 Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α 2016-2017 Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής 2016-2017 Χειμερινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2016-2017 Χειμερινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β 2016-2017 Εαρινό