Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων Επιλογής Χειμερινό
Απεικόνιση Γραφημάτων Επιλογής Χειμερινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων του Martin-Löf Επιλογής Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα Επιλογής Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό
Ομοτοπική Θεωρία Τύπων Σεμιναριακό Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Δυναμική Επιστημική Λογική Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής Εαρινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό