Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Υπολογιστική Άλγεβρα Επιλογής Χειμερινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Απεικόνιση Γραφημάτων Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής Εαρινό