Τελική εξέταση μαθήματος «Θεωρία Συνόλων»

Submitted by admin on Mon, 08/01/2024 - 11:49

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Συνόλων», παρακαλούνται να επικοινωνήσουν, ηλεκτρονικά, με τον διδάσκοντα μέχρι την Τετάρτη 10/01.