Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Υπολογιστική Άλγεβρα Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής Χειμερινό
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Εαρινό
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Τροπική Λογική Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής Εαρινό