Έναρξη μαθήματος Θεωρία Ουρών Αναμονής

Submitted by admin on Sat, 10/02/2024 - 09:45

Αγαπητοί φοιτητές, καλησπέρα.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19/2/2024 στις 9:00π.μ., σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα στον ιστότοπο του Τμήματος Μαθηματικών.

Λόγω της αδυναμίας εισόδου στους χώρους του Τμήματος, το μάθημα θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως. Θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα Webex. Επομένως, θα πρέπει να συνδεθείτε την παραπάνω ώρα ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/meet/aeconom

Για το πρώτο μέρος του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε ως κύρια πηγή το ηλεκτρονικό σύγγραμμα που βρίσκεται στα έγγραφα. Θα αναρτήσω επιπλέον υλικό για όλο το μάθημα καθώς θα προχωράμε στην ύλη.

Καλή αρχή!

Αντώνης Οικονόμου.