Δηλώσεις μαθημάτων και Διπλωματικών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

Submitted by admin on Mon, 15/04/2024 - 18:49

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019 και 2020 να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 15/4/2024 ως τις 15/5/2024 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2021, 2022 και 2023 καλούνται να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 15/4/2024 ως τις 15/5/2024 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ: https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.