Ανακοίνωση Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Submitted by admin on Sun, 11/02/2024 - 16:09

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά σχετικά με την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου καθώς και την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2023 - 2024. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν καθώς και την διιδρυματική/διατμηματική φύση του προγράμματος πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  1. Το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει επίσημα την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 (διαδικτυακά αν δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει δια ζώσης).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις ιστοσελίδες των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Όπως είναι γνωστό τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος διεξάγονται σε συνδιδασκαλία με κάποιο άλλο μάθημα ενός από τα συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές. Ενδεχομένως η ημερομηνία έναρξης του εξαμήνου στο αντίστοιχο Τμήμα/Σχολή να είναι διαφορετική από του ΑΛΜΑ με συνέπεια οι διαλέξεις να αρχίσουν νωρίτερα ή αργότερα από τις 26 Φεβρουαρίου.

  1. Προτείνεται στους/ις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων που δεν έχουν εξεταστεί, όπου αυτό είναι εφικτό και με βάση τις εσωτερικές αποφάσεις του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία υπάγονται τα μέλη ΔΕΠ που το διδάσκουν, τα μαθήματα να εξεταστούν πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου ώστε να αποφευχθεί όποια επιβάρυνση του προγράμματος μελέτης των φοιτητών/τριων.

Ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης είναι, όπως πάντα, στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων.