Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Υπολογιστική Άλγεβρα Επιλογής Χειμερινό
Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι Επιλογής Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μη Γραμμικός Προγραμματισμός Επιλογής Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής Εαρινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Πιθανοτικές Μέθοδοι Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής Εαρινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό