Δηλώσεις μαθημάτων και Διπλωματικών Χειμερινού εξαμήνου 2023-24

Submitted by admin on Mon, 27/11/2023 - 12:39

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019 και 2020 να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 27/11/2023 ως τις 22/12/2023 στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2021, 2022 και 2023 καλούνται να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 27/11/2023 ως τις 22/12/2023 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ: https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.