Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό 2017-2018

Μαθήματα

Όνομα Sort descending Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Κρυπτογραφία Επιλογής
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δευτέρα
11:00-13:00 Θεωρία Γραφημάτων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Συνόλων Γ33, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (Χελιώτης) Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:15-17:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
17:00-20:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Τρίτη
11:00-13:00 Θεωρία Αναδρομής Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Z, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:00-17:00 Θεωρία Γραφημάτων Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
15:00-18:00 Κρυπτογραφία ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
17:15-19:00 Υπολογιστική Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Τετάρτη
11:00-13:00 Θεωρία Αναδρομής     Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Συνόλων     Γ33, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Στοχαστικές Διαδικασίες (Χελιώτης) Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πέμπτη
 10:00-13:00 Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 1.1.25, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
 15:00-17:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
 17:15-19:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 4, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
19:00-20:00 Αλγόριθμοι 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ
Παρασκευή
12:00-14:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση B, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
 16:15-18:00 Υπολογιστική Κρυπτογραφία 1.1.29, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ΕΜΠ