Τετάρτη

  9:00-11:00 Συνδυαστική Α31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Στοχαστικές Διαδικασίες Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
11:00-13:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Z, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ