Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας

Έτος
2023-2024
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Αριστείδης Παγουρτζής
Νικόλαος Λεονάρδος
Παναγιώτης Γροντάς
Ημερομηνία έναρξης
14/3