Τρίτη

11:00-13:00 Πιθανοτικές Μέθοδοι Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
11:00-15:00 Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)
15:00-18:00 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτίριο)