Τρίτη

  9:00-11:00 Θεωρία Αναδρομής Α11, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
10:45-12:30 Στοχαστικές Διαδικασίες (Μιχαήλ Λουλάκης) 003, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
11:00-13:00 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Ζ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
13:00-15:00 Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι ΣΤ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
15:15-18:00 Κρυπτογραφία 007, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτίριο)
16:00-18:00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Β, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ