Πέμπτη

  9:00-13:00 Στοχαστικά Μοντέλα Α32, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
 13:00-15:00 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Δ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
17:00-19:00 Αλγόριθμοι Αμφ. 1, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (νέο κτήριο)
19:00-20:00 Αλγόριθμοι 1.1.31, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ (παλιό κτήριο)