ΑΛΜΑ

Το ΑΛΜΑ είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις περιοχές των Αλγορίθμων, της Λογικής, και των Διακριτών Μαθηματικών. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και από το Τμήμα Μαθηματικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.