Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων

Έτος
2021-2022
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Aριστείδης Παγουρτζής
Θεοδώρα Σούλιου
Ημερομηνία έναρξης
2/3/2022