Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Έτος
2021-2022
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Δημήτριος Φωτάκης
Κωνσταντίνος Χρυσαφίνος
Ημερομηνία έναρξης
28/2/2022