Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων

Έτος
2020-2021
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Aριστείδης Παγουρτζής
Θεοδώρα Σούλιου
Βασίλειος Νάκος
Ημερομηνία έναρξης
1/3/2021