Ειδικά Θέματα Λογικής: Δυναμική Επιστημική Λογική

Έτος
2020-2021
Εξάμηνο
Εαρινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Ευστάθιος Ζάχος
Ιωάννης Κοκκίνης
Πέτρος Ποτίκας
Ημερομηνία έναρξης
1/3/2021