Προηγούμενο εξάμηνο

Χειμερινό 2017-2018

Μαθήματα

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Κρυπτογραφία Επιλογής
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α