Θεωρία Παιγνίων

Έτος
2023-2024
Εξάμηνο
Χειμερινό
Τύπος
Επιλογής
Διδάσκοντες
Παναγιώτης Μερτικόπουλος
Ημερομηνία έναρξης
2/10
Περιγραφή

Τύποι παιγνίων (πεπερασμένα, συνεχή,...), έννοιες λύσεις ισορροπίας, θεωρήματα ύπαρξης και μοναδικότητας σημείων ισορροπίας, μέθοδοι επίλυσης, υπολογιστική θεωρία μάθησης