Λογική

Έτος
2021-2022
Εξάμηνο
Εαρινό
Ομάδα
Β
Τύπος
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Διδάσκοντες
Κωνσταντίνος Δ. Κούτρας
Σημειώσεις
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (ckoutras@uop.gr). Το μάθημα θα διεξαχθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά.