Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Submitted by admin on Fri, 07/04/2017 - 13:02

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

  • Τμήμα Μαθηματικών
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών και Τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτό, καθώς και όλων των Τμημάτων Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθ. 4 του Ν. 3685/2008. Επίσης γίνονται δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12, άρθ. 5 του Ν. 2916/2001. 

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλέφωνο 210 7275192, κα. Παλάσκα), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα από 7 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2017 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) Αίτηση, (2) Τίτλοι σπουδών, (3) Αναγνώριση ΔOATAΠ (όπου απαιτείται), (4) Αναλυτική βαθμολογία, (5) Βιογραφικό σημείωμα, (6) Δύο συστατικές επιστολές, (7) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, (8) Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, (9) δύο φωτογραφίες.