Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Submitted by admin on Fri, 31/05/2024 - 13:43

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 13/5/2024 έως 10/6/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php.

Οι επί πτυχίω φοιτητές αντί για αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωση περάτωσης σπουδών  υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα, στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου 2024.