Πρόσκληση συμμετοχής στην αξιολόγηση μαθημάτων

Submitted by admin on Thu, 23/05/2024 - 12:03

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες του ΑΛΜΑ,

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σας καλώ να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων που δηλώσατε στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024, η οποία θα διεξαχθεί  από 22/05/2024 μέχρι 11/06/2024, ακολουθώντας τον σύνδεσμο :

https://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=2&departmentId=218&orderByDate=1

Η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησής σας είναι η 11η Ιουνίου 2024.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς οι ίδιοι δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι, χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με τις απαντήσεις που έχετε δώσει. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε και κατ'
επέκταση με εσάς τους ίδιους.

Σας ευχαριστώ,

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Αρχοντία Γιαννοπούλου