Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Submitted by admin on Tue, 30/05/2023 - 12:22

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 3/5/2023 έως και την Τρίτη 06/06/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php.

Οι επί πτυχίω φοιτητές αντί για αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωση περάτωσης σπουδών υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα, στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου 2023.